حضور و غیاب

شرکت بامداد صنعت پاسارگاد نماینده رسمی فروش،توزیع و خدمات پس از فروش شرکت UnionCom  کره جنوبی با برند مشهور و با کیفیت Virdi در ایران میباشد.