S3

S15 i

pdf-icon-copy-min

دانلود کاتالوگ

 

قابليت تشخيص کليه تهديدات فلزی کوچک و بزرگ در 9 منطقه واقعي (بالا، ميانه، پايين، چپ، وسط و راست)

طراحي شده جهت کارکرد پيوسته

دارای درجه حفاظت فيزيکي IP40

دارای رله خروجي برای ثبت تصاوير / فيلم و اتصال به سيستم کنترل تردد

دارای 10 سطح حساسيت و 246 گام حساسيت قابل تنظيم

دارای UPS داخلي جهت کارکرد دستگاه به مدت 2 ساعت

مقاوم در برابر لرزش و بدون نياز به تنظيمات فصلي

قابليت تغيير تنظيمات گيت از طريق کامپيوتر و نمايش لحظه ای اخطار های دستگاه توسط کامپيوتر

دارای استاندادر های CE اروپا و ISO 9001