ac1000-1.png

 

AC 1000

سیستم هوشمند احراز هویت با استفاده از کارت های بدن تماس و قابل اجرا در انواع پروژه های حساس و با امنیت بالا

adobe_pdf-logo

دانلود کاتالوگ

 

 

 

 

ac1000-2.png

 

 

کارت و رمز

قابلیت استفاده کارت و رمز بصورت همزمان و یا جدا

 

 

 

 

 

ac1000-3

احراز هویت

پشتیبانی از احراز هویت پیچیده با استفاده از کارت، شناسه کاربری و رمز عبور برای امنیت بیشتر

ac1000-41

 

 

 

 

 

مشخصات

ac1000

پیکربندی

Untitled-4